Thực trạng môi trường không khí tại Việt Nam và tác dụng của máy lọc.

Thực trạng môi trường không khí tại Việt Nam và tác dụng của máy lọc.

Nhờ có điều hòa xuất hiện mà môi trường của chúng ta thay đổi đáng giá, nhưng ở hiện tại thì điều hòa còn thiếu thứ gì đó để xử lý tối ưu cho những vấn đề như: không khí bụi , vi khuẩn, nhiều nấm mốc. Đặc biệt là ở những điểm chuyển mùa, phần quản lý lớn mà người già, trẻ em bị nhiễm khuẩn từ không …