Máy hút ẩm Nhật đổ bộ vào thị trường Việt Nam

Máy hút ẩm Nhật đổ bộ vào thị trường Việt Nam

Việt Nam vốn là đất nước nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới ẩm, độ ẩm luôn ở mức cao từ 60% lên tới 100%. Hơn nữa nhiều năm gần đây các doanh nghiệp trong và ngoài nước có xu hướng mở rộng đầu tư phát triển kinh tế, nên số lượng nhà xưởng, kho bãi được xây dựng rất nhiều.Đời sống được nâng cao thì …